"Fotel czasu" Anny Czerwińskiej Rydel, Fundacja Rodu Szeptyckich