Mój pan wołał na mnie Pies, Jan Ołdakowski, Egmont 2018