"Mój pan wołał na mnie Pies", Jan Ołdakowski, Egmont 2018