"The wild fruit" by Marcin Jeleń OP, W drodze, Poznań