Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie

Pejzaż

tempera na papierze

wymiar: 20×21 cm

Prace z serii: