Korczak słucha snów

Korczak słucha snów

Ilustracja autorska

rysunek ołówkiem na papierze połączony z rysunkiem Neli Cichockiej

wymiar: 42×30 cm

Prace z serii: