Zwiastowanie

Zwiastowanie

Scena Zwiastowania wg. fresku Fra Angelico.

Kamień, tempera jajeczna, złoto.

Wymiar: 9×6 cm

Prace z serii: