Trójca Święta

Trójca Święta

Rysunek Trójcy Świętej według ikony Rublowa,

ołówek na papierze, złoto

wymiar: 21 x 25 cm

Prace z serii: