Matka Boża Eleusa

Matka Boża Eleusa

Ikona Matki Bożej Eleusa („Umilenie”) ukazuje Marię, która trzyma w ramionach Chrystusa i pochyla głowę, aby przytulić swój policzek do policzka Syna.

Deska, grunt kredowy, tempera jajeczna, złoto

wymiar: 12×15,5 cm

Prace z serii: