Archanioł Michał

Archanioł Michał

Ikona na desce, grunt kredowy, tempera jajeczna, złoto.

Wymiar: 13×21 cm

Prace z serii: ,