Korczak z dziećmi

Korczak z dziećmi

Ilustracja autorska

rysunek ołówkiem na papierze połączony z rysunkiem Stefka Cichockiego

wymiar: 42×30 cm

Prace z serii: